Acabats

Acabats

Tres tipus d’acabat en funció de l’ús que s’hagi de donar a la placa electrònica i de les seves especificacions tècniques.

A Tef oferim:

  • Envernissat: amb un equip Asymtek, que vernissa de manera selectiva els circuits prèviament definits.
  • Siliconat: l’aïllament amb silicones assegura una més alta protecció de les plaques enfront de cops, canvis de temperatura, humitats, brutícia i degradació causada per diferents factors.
  • Enresinat: ideal per a plaques en les quals s’han de segellar els components electrònics per garantir una estanqueïtat total, o que treballen sotmeses a condicions extremes.