Acabats

Acabats

Dos tipus d’acabat en funció de l’ús que s’hagi de donar a la placa electrònica i de les seves especificacions tècniques.

A Tef oferim:

  • Envernissat: amb un equip Asymtek, que vernissa de manera selectiva els circuits prèviament definits.
  • Siliconat: l’aïllament amb silicones assegura una més alta protecció de les plaques enfront de cops, canvis de temperatura, humitats, brutícia i degradació causada per diferents factors.