Qualitat

Qualitat

Certificat ISO 9001:2015

Comptem amb uns estrictes processos de registre de la producció i ens trobem en un procés de formació continu. Això assegura els elevats índexs de qualitat de Tef, que disposa d’aquest certificat des del 2002. L’ISO 9001:2015 és una norma enfocada a augmentar constantment la satisfacció del client, l’objectiu prioritari de la nostra companyia.

Certificat ISO 9001:2015 Tef

Certificat ISO/TS 16949:2009

Hem desenvolupat i implementat un sistema de gestió de la qualitat que ens va permetre obtenir al 2011 aquesta certificació, imprescindible per a les empreses proveïdores de components per al sector de l’automoció. La norma és aplicable tant en la fase de producció com en les d’instal·lació i servei i el seu objectiu principal és l’optimització de la qualitat dels productes.

Certificat ISO 14001:2015

A Tef estem plenament compromesos amb la cura del planeta i la protecció del medi ambient. Prova d’això és que el nostre sistema de gestió ambiental compta amb la certificació ISO 14001:2015 des del 2011. Aquesta norma garanteix que els nostres processos són sostenibles i que contribueixen a disminuir l’impacte ambiental de l’activitat que realitzem.

Certificat ISO 14001:2015 Tef