Cas 2

Cas 2

Sector
Retail.

Necessitat que s’ha de cobrir
Assegurar el correcte funcionament dels panells de publicitat que la companyia fabrica per col·locar en botigues.

Solució Tef
Disseny de màquina de test funcional a mida. Incorpora visió artificial i està connectada a la línia d’SMT.

Dissenyem màquines de test funcional a mesura, connectades a la línia d’SMT

Projectes relacionats