Cas 7

Cas 7

Sector
Adaptable a qualsevol companyia en funció de les seves necessitats.

Necessitat que s’ha de cobrir
Verificar els components actius i passius mitjançant test MDA i test funcional.

Solució Tef
Disseny, programa i mecanitzat a mesura segons necessitats.

Verifiquem els components actius i passius mitjançant test MDA i test funcional

Projectes relacionats