Cas 6

Cas 6

Sector
Aparcament i mobilitat.

Necessitat que s’ha de cobrir
Emplenar l’ensambladura amb la fórmula especificada pel client.

Solució Tef
Màquina mescladora que dispensa la quantitat exacta de resina i braç robot que col·loca les peces sense tacar.

Dissenyem una màquina mescladora que dispensa resina i un braç robot que col·loca les peces

Projectes relacionats