Cas 8

Cas 8

Sector
Adaptable a qualsevol companyia en funció de les seves necessitats.

Necessitat que s’ha de cobrir
Verificar el test MDA i funcional mitjançant capçals intercanviables, en funció de les zones a punxar i de les necessitats a cobrir (visió artificial, aplicació de calor mitjançant aire, pulsació de switch).

Solució Tef
Disseny de maquinària tipus Flying Probe, amb possibilitat d’intercanvi de capçals en funció de les necessitats a cobrir (visió, càrregues, alimentacions, I2C, etc.) i segons les especificacions de cada test.

Aquestes màquines testegen àgilment totes les varietats de plaques amb les quals treballem. Així, ens estalviem haver de fer-ho a mà, i d’aquesta manera agilitzem el procés i augmentem la qualitat.

Aquesta solució es troba en desenvolupament per a produccions reduïdes o periòdiques. Podem disposar del test i els capçals en 5 dies hàbils.

Dissenyem maquinària tipus Flying Probe per testejar de manera àgil i segura totes les plaques amb les quals treballem

Projectes relacionats