Casos d’èxit

Casos d'èxit

Un fabricant que necessitava una màquina per verificar l’estanqueïtat de les seves dutxes. Un altre que no sabia com protegir els dispositius sensors que es col·loquen en el sòl dels aparcaments perquè resistissin el pes dels automòbils que hi passen per sobre.

Aquests problemes són l’origen d’alguns dels casos d’èxit de Tef, casos en els quals hem dissenyat una solució personalitzada per donar resposta a una necessitat específica.

A Tef sempre ens preguntem: Quin és el problema del nostre client? Com podem ajudar-lo a solucionar-lo? És possible dissenyar una màquina que realitzi la funció que necessita?

La resposta està en els nostres casos d’èxit.